σινδρωνεύομαι

Α [σίνδρων]
(κατά το λεξ. Σούδα) «σίνομαι τοὺς ἄνδρας».

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.